Samsös städ och byggstäd AB -

Skattereduktion RUT-avdrag & Miljöpolicy.

Reglerna för RUT-avdrag kan vara svåra att tyda och därför har vi sammanställt de viktigaste reglerna.

Mer information finns att tillgå på  Skatteverkets hemsida 

Vilka har rätt till RUT-avdraget? Alla personer som fyllt 18 år och betalar skatt i Sverige
 
För vilka gäller inte RUT-avdraget?                       
  • Gäller inte dödsbon
  • Gäller inte företag eller föreningar
  • Personer som inte betalat skatt i Sverige  

Hur funkar RUT-avdraget, är det jag eller ni som begär avdraget från Skatteverket? Vi begär ersättningen från Skatteverket, du faktureras 50% av arbetskostnaden. 

Jag äger inte min bostad, kan jag utnyttja RUT-avdraget i allafall? Det går aldelles utmärkt, till skillnad mot ROT-avdraget så behöver du inte äga sin bostad. 

Vad behöver ni för att kunna begära RUT-avdrag?  Vi behöver ditt personnummer.  

 Kan Skatteverket neka mig RUT-avdrag?  Ja, om du redan utnyttjat din pott (50 000 kr) för innevarande år. Tänk på att Skatteverkets utbetalning av RUT endast är preliminärt, slutlig bedömning görs i din deklaration.

 Hur mycket RUT-avdrag kan jag göra?  Högst 50 000 kr per person och år. Tänk dock på att RUT och ROT tas från samma "pott", har du således redan använt 50 000 kr på ROT-avdrag så är din "pott" förbrukad för innevarande år. Tänk även på att din inkomstskatt måste "täcka" RUT-avdraget, du måste ha betalat in minst lika mycket i inkomskatt som du begär i RUT-avdrag. Har du betalat för lite skatt kan du få kvarskatt. 

Jag vill bjuda mina föräldrar på en storstädning, har jag rätt till RUT-avdrag?  Ja, RUT-avdraget gäller även för arbete som utförs i föräldrars bostad  förutsatt att du betalat för arbetet

Miljöpolicy.                                                          

Vår miljöpolicy bygger på kontinuerliga förbättringar och utbildning av personalen. Varje år sätter vi upp nya mål som ska minska vår påverkan på miljön.

Kemikalier ska vara miljövänliga, t.ex svanmärkt.

Samordning av inköpen ska ske för att minimera transporter.

Vi värnar om miljön och vi tar vårt ansvar för att efterkommande generationer skall ärva en bevarad och väl fungerande miljö, värd namnet, med bevarad artrikedom, mångfald.
 
 


Site Builder drivs av  Vistaprint